Plot’s

Ramnagariya B Block 90 Meter, JDA Patta Plot @ 2650000/-

Riddhi Siddhi Vistar 133.33 Sq yard JDA Patta Plot @ 2250000/-

Mahal D Block 90 meter JDA Patta Plot @3250000/-

Riddhi Siddhi Vistar 140 Sq Yard JDA Patta Plot @ 1850000/-

Dakshin Puri Ist 60ft Road 233.33 Sq Yard JDA Patta Plot @ 6300000/-

OBC 193 Sq Yard JDA Patta Plot @ 5450000/-

OBC 300 Sq Yard JDA Patta Plot @ 11000000/-

13920885-45f4-44e3-9104-8f0ececf5558

Find Us Here